Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ଶ୍ରମ ଭିତର ବ୍ୟାନର

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ଶ୍ରମ ଏବଂ ଇ.ଏସ.ଆଇ ବିଭାଗ ମୂଳତଃ ଶ୍ରମ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆବାସ ବିଭାଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗ ପୁନର୍ଗଠନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ, ହାଉସିଂ ଉପବିଭାଗକୁ ଏହି ବିଭାଗରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥିଲା। ଜି.ଏ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୨୪୬୨୨ ତା.୧୯.୧୨.୨୦୧୧ ସେମାନଙ୍କ ସୁଧିପାତ୍ର ନମ୍ବର ୩୧୭୫ / ଜେନ, ତା ୧୦.୦୨.୨୦୧୨, ଏହି ବିଭାଗରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଭାଗର ନାମ ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଭିଡିଓ ଅଫିସ୍ ନଂ ୧୫୭୪ / ଲେସି ତା.୨୭.୦୨.୨୦୧୨ ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ।

କାରଖାନା ଏବଂ ବଏଲରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଶିଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ (ଉଭୟ ସଂଗଠିତ ତଥା ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ନିୟୋଜିତ) ସହିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା, ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ|